Legal group consult

Prawo jazdy
na Ukrainie

 • ua
 • pl
 • en

Nasze Zalety

Prawa oficjalne Ukraina

Próbka Europejskiej

Obowiązuje we wszystkich krajach

Prawo jazdy

dla Polaków na Ukrainie

Pytania i odpowiedzi

Na co należy zwrócić uwagę?

Uwierzytelnienie dotyczące miejsca zamieszkania

Bez uwierzytelnienia dotyczącego miejsca zamieszkania nie można dostać się na nauczanie do szkoły samochodowej i zdać egzamin prowadzenia samochodu.

Nauczanie w szkole samochodowej

Żeby mieć możliwość zdawać egzamin na otrzymanie legitymacji prawa jazdy należy skończyć nauczanie w szkole samochodowej.

Zdawanie egzaminu w centrum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Po otrzymaniu całego zestawu dokumentów dla pomyślnego nauczania w szkole samochodowej należy zdać egzamin.

Obecnością osobista

Wszystkie zaznaczone etapy cudzoziemiec powinien odbyć osobiście.

Etapy otrzymania prawa jazdy na Ukrainie dla cudzoziemców

 • 1 Wypełnić podanie dotyczące konsultowania
 • 2 W ciągu jednej godziny udzielimy Państwu szczegółową informację
 • 3 Otrzymanie uwierzytelnienia dotyczącego miejsca zamieszkania na Ukrainie
 • 4 Zapis na kurs nauczania w szkole samochodowej
 • 5 Zdawania egzaminu w centrum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
 • 6 W tej sytuacji więć Państwo są wspaniałym właścicielim legitymacji prawa jazdy!

O nas

Legal group consult – zespół profesjonalistów specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa, w tym pomocy prawnej dla cudzoziemców na Ukrainie oraz ochrony ich praw. Nasz zespół posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa migracyjnej na Ukrainie, ale możemy profesjonalnie i skutecznie pomóc w dokumentacji na Ukrainie, w tym prawo jazdy. Obiektywnie oceniając wszystkie zagrożenia, które istnieją dla Ciebie - zalecane do naszego zespołu.

Nasze pozostałe usługi

 • Porady prawne
 • Reprezentacja w sądzie
 • Prawo UE
 • Inwestycje zagraniczne
 • Obrona w sprawach karnych
 • IT - prawo
 • Mediacja
 • Prawo migracji
 • Obywatelstwo Unii
 • Due dilingence

Whapp Viber Skype

+38(066)830 55 40 +38(050)107 84 85

Jak legalnie zrobic ukraińskie prawo jazdy

zamówienia zadzwonić
W ciągu kilku ostatnich lat w Europie została skoplikowana procedura otrzymania legitymacji prawa jazdy zarówno dla cudzoziemców jak i dla rezydentów. Oprócz problemów w otrzymaniu dokumentów są także zagadnienia związane z otrzymaniem prawa jazdy. W Europie jest bardzo staranne stawienie się wobec kierowców i oni są karani za najmniejsze naruszenia podczas prowadzenia samochodu. Dlatego nasz zespół oferuje Państwu pomóc w otrzymaniu legitymacji prawa jazdy dla cudzoziemców na Ukrainie.

Dlaczego cudzoziemcy powinni otrzymać prawo jazdy na Ukrainie?

Zaznaczamy, że w ustawodawstwie Ukrainy nie wyraźnie wyznaczono w jaki sposób cudzoziemiec może otrzymać prawo jazdy na Ukrainie. Kwalifikowani prawnicy mogą podpowiedzieć Państwu o porządku odbycia kursu nauczalnego przez cudzoziemca i reszta egzaminów nie różni się od porządku odbycia danego kursu przez Ukraińca. Różnica polega tylko na spisie niezbędnych dokumentów. Legitymacja prawa jazdy na Ukrainie dla obcokrajowca jest możliwa tylko na podstawie obecności dokumentów na pobyt, które zawierają informację o rejestracji takiego miejsca zamieszkania (zameldowanie). Takimi dokumentami są karta uwierzytelnienia mijesca zamieszkania na zasadzie stałej lub tymczasowej. Dla obcokrajowca, który chceotrzymać prawo jazdy należy podjąć następujące kroki:
 • Otrzymać uwierzytelnienie miejsca zamieszkania na Ukrainie.
 • Odbyć pełny kurs nauczania w szkole samochodowej;
 • Pomyślnie zdać egzamin w szkole samochodowej;
 • Przejść pełne badanie medyczne, które są niezbędne dla kierowy;
 • Zdać testy w policji i zdać praktyczny egzamin.

Tymczasowe uwierzytelnienie miejsca zamieszkania to dokument poświadczający osobę obywatela obcokrajowca lub osób bez obywatelstwa i potwierdzający otrzymanie przez niniejszą osobą zezwolenia na pobyt tymczasowy. Odpowiednio do postanowień art. 4 i art. 5 Ustawy Ukrainy „O statusie prawnym cudzoziemców i osoby bez obywatelstwa” prawo na otrzymanie tymczasowego uwierzytelnienia na zamieszkanie mają cudzoziemcy i osoby bez obywatelstwa, którzy przyjechali na Ukrainę dla:

 • zatrudnienia;
 • studiów/ naucznia;
 • połączenia rodziny z osobami, którzy są obywatelami Ukrainy lub cudzoziemcami (osoba bez obywatelstwa), którzy mają uwierzytelnienie zamieszkania na Ukrainie.
 • Zawarcie ślubu z obywatelem Ukrainy;
 • Udział w realizacji zarejestrowanych projektów pomocy technicznej międzynarodowej;
 • Rozprzestrzenianie nauki religijnej, wykonania obrzędów religijnych lub innej działalności kanonicznej na podstawie zaproszenia organizacji religijnej, uzgodnionej z organem, który przeprowadził rejestrację danej organizacji (obwodowa państwowa administracja lub Ministerstwo Kultury);
 • Udział w działalności filii, wydziałów, przedstawicielstw oraz innych podrozdziałów strukturalnych społecznych (nieurzędowych) organizacji krajów zagranicznych, zarejstrowanych według ustaslonego porządku.
 • Prace w zarejestrowanych przedstawicielstwach spółek zagranicznych.
 • Prace w zarejestrowanych przedstawicielstwach banków zagranicznych.
 • Prowadzenie naukowej, kulturalnej, edukacyjnej działalności na podstawach i według porządku ustalonych przez międzynarodowe porozumienia Ukrainy lub programy specjalne.

Spis podstaw dla otrzymania tymaczasowego uwierzytelnienia miejsca zamieszkania choć jest szeroki, ale w pewnym sensie – ograniczony. Ale nasz zespół udzieli pomocy przede wszystkim w otrzymaniu dokumentów dotyczących miejsca zamieszkania i dzięki naszej pomocy Państwo nie będą mieli kłopotów z otrzymaniem legitymacji prawa jazdy. Jeszcze raz informujemy, że na Ukrainie bez uwierzytelnienia dotyczącego miejsca zamieszkania i zameldowania nie można otrzymać na legalnej podstawie prawa jazdy.

Każdy świadomy obywatel powinien zdawać sobie zdanie z tego, że nikt nie może zamiast Państwa i bez obecności Państwa sporządzić sobie legitymacji prawa jazdy i dokumentów miejsca zamieszkania. Na Ukrainie ta procedura jest osobistym obowiązkowym udziałem. Dlatego należy nie wyrażać zgody na oferty dotyczące wysłania dokumentów drogą pocztową, ponieważ to jest inne, niż tylko wydrukowana legitymacja, z którą można będzie prowadzić samochód i wymienić ją polską.

Czy można prowadzić samochód w Europie na podstawie ukraińskiej legitymacji prawa jazdy?

Nie tak dawno temu w Polsce została uchwalona ustawa, która uznaje legitymacja prawa jazdy wielu krajów. Wśród krajów z postradzieckiej przestrzeni legitymacje prawa jazdy są uznawane w Rzeczypospolitej Polsce są następujące państwa: Białoruś, Rosja, Tadżykistan i Ukraina. Dzięki temu, że legitymacje prawa jazdy, które są wydane na Ukrainie, są uznawane w Polsce, a więc jest możliwość wymienić je i można korzystać się z samochodów pewnej kategorii na terytorium Unii Europejskiej. Jeśli człowiek używa ukraińskią legitymację prawa jazdy, to on może stosować ją na terytorium Polski wyjątkowo w ciągu pierwszych sześciu miesięcy, potem należy wymienić ją na polską legitymację prawa jazdy.

Jak wymienić ukraińską legitymację prawa jazdy na polską?

Wymiana ukraińskiej legitymacji prawa jazdy w Polsce jest na automatycznej zasadzie, bez egzaminów. Należy zwrócić się do miejscowego organu. Przed wymianą należy zebrać niezbędne dokumenty dla przeprowadzenia procedury wymiany ukraińskiej legitymacji prawa jazdy na polską.

Jak zdać legitymację prawa jazdy na Ukrainie?

Bez uwierzytelnienia o miejscu zamieszkania, zameldowania, nauka w szkole samochodowej i zdawanie egzaminu kierowcy w centrum serwisowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy jest niemożliwe, a więc niemożliwie otrzymać legitymację prawa jazdy. Jeśli nie ma możliwości tracić czasu na takie niuansy, i są natychmiast potrzebne dokumenty, należy otrzymać konsultacje przez ekspertów prawnych, czyli przez nas. Poradzimy Państwu warianty jaknajszybszego skończenia procesu otrzymania legitymacji prawa jazdy na terytorium Ukrainy.