Legal group consult

Prawo jazdy
na Ukrainie

 • ua
 • pl
 • en

Nasze Zalety

Prawa oficjalne Ukraina

Prbka Europejskiej

Obowizuje we wszystkich krajach

Prawo jazdy

dla Polakw na Ukrainie

Pytania i odpowiedzi

Na co naley zwrci uwag?

Uwierzytelnienie dotyczce miejsca zamieszkania

Bez uwierzytelnienia dotyczcego miejsca zamieszkania nie mona dosta si na nauczanie do szkoy samochodowej i zda egzamin prowadzenia samochodu.

Nauczanie w szkole samochodowej

eby mie moliwo zdawa egzamin na otrzymanie legitymacji prawa jazdy naley skoczy nauczanie w szkole samochodowej.

Zdawanie egzaminu w centrum Ministerstwa Spraw Wewntrznych

Po otrzymaniu caego zestawu dokumentw dla pomylnego nauczania w szkole samochodowej naley zda egzamin.

Obecnoci osobista

Wszystkie zaznaczone etapy cudzoziemiec powinien odby osobicie.

Etapy otrzymania prawa jazdy na Ukrainie dla cudzoziemcw

 • 1 Wypeni podanie dotyczce konsultowania
 • 2 W cigu jednej godziny udzielimy Pastwu szczegow informacj
 • 3 Otrzymanie uwierzytelnienia dotyczcego miejsca zamieszkania na Ukrainie
 • 4 Zapis na kurs nauczania w szkole samochodowej
 • 5 Zdawania egzaminu w centrum Ministerstwa Spraw Wewntrznych
 • 6 W tej sytuacji wi Pastwo s wspaniaym wacicielim legitymacji prawa jazdy!

O nas

Legal group consult – zesp profesjonalistw specjalizujcych si w rnych dziedzinach prawa, w tym pomocy prawnej dla cudzoziemcw na Ukrainie oraz ochrony ich praw. Nasz zesp posiada bogate dowiadczenie w zakresie prawa migracyjnej na Ukrainie, ale moemy profesjonalnie i skutecznie pomc w dokumentacji na Ukrainie, w tym prawo jazdy. Obiektywnie oceniajc wszystkie zagroenia, ktre istniej dla Ciebie - zalecane do naszego zespou.

Nasze pozostae usugi

 • Porady prawne
 • Reprezentacja w sdzie
 • Prawo UE
 • Inwestycje zagraniczne
 • Obrona w sprawach karnych
 • IT - prawo
 • Mediacja
 • Prawo migracji
 • Obywatelstwo Unii
 • Due dilingence

Whapp Viber Skype

+38(066)830 55 40 +48 22 211-86-66

Jak legalnie zrobic ukraiskie prawo jazdy

zamwienia zadzwoni
W cigu kilku ostatnich lat w Europie zostaa skoplikowana procedura otrzymania legitymacji prawa jazdy zarwno dla cudzoziemcw jak i dla rezydentw. Oprcz problemw w otrzymaniu dokumentw s take zagadnienia zwizane z otrzymaniem prawa jazdy. W Europie jest bardzo staranne stawienie si wobec kierowcw i oni s karani za najmniejsze naruszenia podczas prowadzenia samochodu. Dlatego nasz zesp oferuje Pastwu pomc w otrzymaniu legitymacji prawa jazdy dla cudzoziemcw na Ukrainie.

Dlaczego cudzoziemcy powinni otrzyma prawo jazdy na Ukrainie?

Zaznaczamy, e w ustawodawstwie Ukrainy nie wyranie wyznaczono w jaki sposb cudzoziemiec moe otrzyma prawo jazdy na Ukrainie. Kwalifikowani prawnicy mog podpowiedzie Pastwu o porzdku odbycia kursu nauczalnego przez cudzoziemca i reszta egzaminw nie rni si od porzdku odbycia danego kursu przez Ukraica. Rnica polega tylko na spisie niezbdnych dokumentw. Legitymacja prawa jazdy na Ukrainie dla obcokrajowca jest moliwa tylko na podstawie obecnoci dokumentw na pobyt, ktre zawieraj informacj o rejestracji takiego miejsca zamieszkania (zameldowanie). Takimi dokumentami s karta uwierzytelnienia mijesca zamieszkania na zasadzie staej lub tymczasowej. Dla obcokrajowca, ktry chceotrzyma prawo jazdy naley podj nastpujce kroki:
 • Otrzyma uwierzytelnienie miejsca zamieszkania na Ukrainie.
 • Odby peny kurs nauczania w szkole samochodowej;
 • Pomylnie zda egzamin w szkole samochodowej;
 • Przej pene badanie medyczne, ktre s niezbdne dla kierowy;
 • Zda testy w policji i zda praktyczny egzamin.

Tymczasowe uwierzytelnienie miejsca zamieszkania to dokument powiadczajcy osob obywatela obcokrajowca lub osb bez obywatelstwa i potwierdzajcy otrzymanie przez niniejsz osob zezwolenia na pobyt tymczasowy. Odpowiednio do postanowie art. 4 i art. 5 Ustawy Ukrainy „O statusie prawnym cudzoziemcw i osoby bez obywatelstwa” prawo na otrzymanie tymczasowego uwierzytelnienia na zamieszkanie maj cudzoziemcy i osoby bez obywatelstwa, ktrzy przyjechali na Ukrain dla:

 • zatrudnienia;
 • studiw/ naucznia;
 • poczenia rodziny z osobami, ktrzy s obywatelami Ukrainy lub cudzoziemcami (osoba bez obywatelstwa), ktrzy maj uwierzytelnienie zamieszkania na Ukrainie.
 • Zawarcie lubu z obywatelem Ukrainy;
 • Udzia w realizacji zarejestrowanych projektw pomocy technicznej midzynarodowej;
 • Rozprzestrzenianie nauki religijnej, wykonania obrzdw religijnych lub innej dziaalnoci kanonicznej na podstawie zaproszenia organizacji religijnej, uzgodnionej z organem, ktry przeprowadzi rejestracj danej organizacji (obwodowa pastwowa administracja lub Ministerstwo Kultury);
 • Udzia w dziaalnoci filii, wydziaw, przedstawicielstw oraz innych podrozdziaw strukturalnych spoecznych (nieurzdowych) organizacji krajw zagranicznych, zarejstrowanych wedug ustaslonego porzdku.
 • Prace w zarejestrowanych przedstawicielstwach spek zagranicznych.
 • Prace w zarejestrowanych przedstawicielstwach bankw zagranicznych.
 • Prowadzenie naukowej, kulturalnej, edukacyjnej dziaalnoci na podstawach i wedug porzdku ustalonych przez midzynarodowe porozumienia Ukrainy lub programy specjalne.

Spis podstaw dla otrzymania tymaczasowego uwierzytelnienia miejsca zamieszkania cho jest szeroki, ale w pewnym sensie – ograniczony. Ale nasz zesp udzieli pomocy przede wszystkim w otrzymaniu dokumentw dotyczcych miejsca zamieszkania i dziki naszej pomocy Pastwo nie bd mieli kopotw z otrzymaniem legitymacji prawa jazdy. Jeszcze raz informujemy, e na Ukrainie bez uwierzytelnienia dotyczcego miejsca zamieszkania i zameldowania nie mona otrzyma na legalnej podstawie prawa jazdy.

Kady wiadomy obywatel powinien zdawa sobie zdanie z tego, e nikt nie moe zamiast Pastwa i bez obecnoci Pastwa sporzdzi sobie legitymacji prawa jazdy i dokumentw miejsca zamieszkania. Na Ukrainie ta procedura jest osobistym obowizkowym udziaem. Dlatego naley nie wyraa zgody na oferty dotyczce wysania dokumentw drog pocztow, poniewa to jest inne, ni tylko wydrukowana legitymacja, z ktr mona bdzie prowadzi samochd i wymieni j polsk.

Czy mona prowadzi samochd w Europie na podstawie ukraiskiej legitymacji prawa jazdy?

Nie tak dawno temu w Polsce zostaa uchwalona ustawa, ktra uznaje legitymacja prawa jazdy wielu krajw. Wrd krajw z postradzieckiej przestrzeni legitymacje prawa jazdy s uznawane w Rzeczypospolitej Polsce s nastpujce pastwa: Biaoru, Rosja, Tadykistan i Ukraina. Dziki temu, e legitymacje prawa jazdy, ktre s wydane na Ukrainie, s uznawane w Polsce, a wic jest moliwo wymieni je i mona korzysta si z samochodw pewnej kategorii na terytorium Unii Europejskiej. Jeli czowiek uywa ukraiski legitymacj prawa jazdy, to on moe stosowa j na terytorium Polski wyjtkowo w cigu pierwszych szeciu miesicy, potem naley wymieni j na polsk legitymacj prawa jazdy.

Jak wymieni ukraisk legitymacj prawa jazdy na polsk?

Wymiana ukraiskiej legitymacji prawa jazdy w Polsce jest na automatycznej zasadzie, bez egzaminw. Naley zwrci si do miejscowego organu. Przed wymian naley zebra niezbdne dokumenty dla przeprowadzenia procedury wymiany ukraiskiej legitymacji prawa jazdy na polsk.

Jak zda legitymacj prawa jazdy na Ukrainie?

Bez uwierzytelnienia o miejscu zamieszkania, zameldowania, nauka w szkole samochodowej i zdawanie egzaminu kierowcy w centrum serwisowym Ministerstwa Spraw Wewntrznych Ukrainy jest niemoliwe, a wic niemoliwie otrzyma legitymacj prawa jazdy. Jeli nie ma moliwoci traci czasu na takie niuansy, i s natychmiast potrzebne dokumenty, naley otrzyma konsultacje przez ekspertw prawnych, czyli przez nas. Poradzimy Pastwu warianty jaknajszybszego skoczenia procesu otrzymania legitymacji prawa jazdy na terytorium Ukrainy.