Legal group consult

Prawo jazdy
na Ukrainie

 • ua
 • pl
 • en

Nasze Zalety

Prawa oficjalne Ukraina

Prbka Europejskiej

Obowizuje we wszystkich krajach

Prawo jazdy

dla Polakw na Ukrainie

Pytania i odpowiedzi

Na co naley zwrci uwag?

Uwierzytelnienie dotyczce miejsca zamieszkania

Bez uwierzytelnienia dotyczcego miejsca zamieszkania nie mona dosta si na nauczanie do szkoy samochodowej i zda egzamin prowadzenia samochodu.

Nauczanie w szkole samochodowej

eby mie moliwo zdawa egzamin na otrzymanie legitymacji prawa jazdy naley skoczy nauczanie w szkole samochodowej.

Zdawanie egzaminu w centrum Ministerstwa Spraw Wewntrznych

Po otrzymaniu caego zestawu dokumentw dla pomylnego nauczania w szkole samochodowej naley zda egzamin.

Obecnoci osobista

Wszystkie zaznaczone etapy cudzoziemiec powinien odby osobicie.

Etapy otrzymania prawa jazdy na Ukrainie dla cudzoziemcw

 • 1 Wypeni podanie dotyczce konsultowania
 • 2 W cigu jednej godziny udzielimy Pastwu szczegow informacj
 • 3 Otrzymanie uwierzytelnienia dotyczcego miejsca zamieszkania na Ukrainie
 • 4 Zapis na kurs nauczania w szkole samochodowej
 • 5 Zdawania egzaminu w centrum Ministerstwa Spraw Wewntrznych
 • 6 W tej sytuacji wi Pastwo s wspaniaym wacicielim legitymacji prawa jazdy!

O nas

Legal group consult ? zesp profesjonalistw specjalizujcych si w rnych dziedzinach prawa, w tym pomocy prawnej dla cudzoziemcw na Ukrainie oraz ochrony ich praw. Nasz zesp posiada bogate dowiadczenie w zakresie prawa migracyjnej na Ukrainie, ale moemy profesjonalnie i skutecznie pomc w dokumentacji na Ukrainie, w tym prawo jazdy. Obiektywnie oceniajc wszystkie zagroenia, ktre istniej dla Ciebie - zalecane do naszego zespou.

Nasze pozostae usugi

 • Porady prawne
 • Reprezentacja w sdzie
 • Prawo UE
 • Inwestycje zagraniczne
 • Obrona w sprawach karnych
 • IT - prawo
 • Mediacja
 • Prawo migracji
 • Obywatelstwo Unii
 • Due dilingence

Whapp Viber Skype

+48 22 211-86-66

Wymiana ukraiskiego prawa jazdy na polskie

zamwienia zadzwoni
Na dan chwil dosy czsto obywatele Ukrainy przejedaj do Polski. Wynika to z wysokiego poziomu ycia, moliwoci oficjalnego zatrudnienia i inne. W trakcie pobytu w innym kraju, trzeba dba o wielu aspektach prawnych. Na przykad, jak wymieni ukraiskie prawo jazdy na polskie?

Zamiana ukraiskiego prawa jazdy na polskie

Nie tak dawno w Polsce byo uchwalone prawo, ktre przyznaje prawa jazdy wielu krajw. Wrd pastw z postsowieckiego obszaru, prawa jazdy ktrych wyznaj w Polskiej Republice, naley wydzieli nastpne:
 • Biaoru;
 • Rosja;
 • Tadykistan;
 • Ukraina.
Dziki temu, e prawko, ktre s otrzymane na Ukrainie, wyznaj w Polsce, jest moliwo wymieni ich i mona korzysta motoryzacjami pewnej kategorii na terytorium Unii Europejskiej. Jeli czowiek wykorzystuje ukrainskie prawo jazdy, to on potrafi stosowa jego na terytorium Polski wyjtkowo w cigu pierwszych szeciu miesicy, nastpnie naley ich wymieni na polskie. To w tym wypadku, kiedy jest wiza na trwalszy przedzia czasu, to po zakoczeniu 180 dni wykorzysta swoje prawa ju bdzie nie wolno. Istnieje decyzja, jak korzysta pojazdem trwalszy termin. Dla tego naley w Ukrainie zaatwi formalnie midzynarodowe prawa. Ich termin wanoci nalicza od trzech do pi lat. Wanie uwzgldnia, e jeli wymieni ten dokument w Polsce na ich dokumenty, wtedy ten termin obowizkowo bdzie uwzgldnia si. To oznacza, e w jakimkolwiek wypadku trzeba bdzie znw potwierdza umiejtnoci posiadaniem pojazdu po roku kadych piciu czasw.

Jak wymienic ukrainskie prawo jazdy na polskie?

Wymiana ukraiskiego prawa jazdy w polsce jest automatycznie, bez egzaminw! Trzeba bdzie odwoa si do urzdy miasta. Nim i do najbliszego Miejskiego kierowania, naley zebra dokumenty, ktre wam trzeba dla dokonania zabiegu wymiany ukrainskiego prawa jazdy na polskie. Wic, dla wymiany prawka w Polsce naley mie przy sobie nastpne dokumenty:
 1. Blankiet ustalonego wzorca, ktry obowizkowo trzeba wypeni.
 2. Kolorow fotografi rozmiarem 3,5 na 4,5 cm obywatela, ktry zamierza wymieni ukrainskie prawo jazdy.
 3. Kwity pastwowego zbioru (jeli bdzie potrzebna) i o opacie nowego prawa jazdy.
 4. Legitymacja kierowcy (same prawo jazdy).
 5. Ksero obecnych ???????????? praw, a take ich tumaczenie jzykiem polskim, ?????????? upowanionym miejscowym tumaczem.
 6. Ksero wizy, karty pobytu albo drugiego dokumentu, ktry potwierdza prawo pobytu obywatela zagranicznego kraju do terytoriw Polski.
Koszt wydania prawa jazdy skada 100 zotych 0.5(rejestracyjna rata).
ślub na ukrainie