Legal group consult

Prawo jazdy
na Ukrainie

 • ua
 • pl
 • en

Nasze Zalety

Prawa oficjalne Ukraina

Prbka Europejskiej

Obowizuje we wszystkich krajach

Prawo jazdy

dla Polakw na Ukrainie

Pytania i odpowiedzi

Na co naley zwrci uwag?

Uwierzytelnienie dotyczce miejsca zamieszkania

Bez uwierzytelnienia dotyczcego miejsca zamieszkania nie mona dosta si na nauczanie do szkoy samochodowej i zda egzamin prowadzenia samochodu.

Nauczanie w szkole samochodowej

eby mie moliwo zdawa egzamin na otrzymanie legitymacji prawa jazdy naley skoczy nauczanie w szkole samochodowej.

Zdawanie egzaminu w centrum Ministerstwa Spraw Wewntrznych

Po otrzymaniu caego zestawu dokumentw dla pomylnego nauczania w szkole samochodowej naley zda egzamin.

Obecnoci osobista

Wszystkie zaznaczone etapy cudzoziemiec powinien odby osobicie.

Etapy otrzymania prawa jazdy na Ukrainie dla cudzoziemcw

 • 1 Wypeni podanie dotyczce konsultowania
 • 2 W cigu jednej godziny udzielimy Pastwu szczegow informacj
 • 3 Otrzymanie uwierzytelnienia dotyczcego miejsca zamieszkania na Ukrainie
 • 4 Zapis na kurs nauczania w szkole samochodowej
 • 5 Zdawania egzaminu w centrum Ministerstwa Spraw Wewntrznych
 • 6 W tej sytuacji wi Pastwo s wspaniaym wacicielim legitymacji prawa jazdy!

O nas

Legal group consult ? zesp profesjonalistw specjalizujcych si w rnych dziedzinach prawa, w tym pomocy prawnej dla cudzoziemcw na Ukrainie oraz ochrony ich praw. Nasz zesp posiada bogate dowiadczenie w zakresie prawa migracyjnej na Ukrainie, ale moemy profesjonalnie i skutecznie pomc w dokumentacji na Ukrainie, w tym prawo jazdy. Obiektywnie oceniajc wszystkie zagroenia, ktre istniej dla Ciebie - zalecane do naszego zespou.

Nasze pozostae usugi

 • Porady prawne
 • Reprezentacja w sdzie
 • Prawo UE
 • Inwestycje zagraniczne
 • Obrona w sprawach karnych
 • IT - prawo
 • Mediacja
 • Prawo migracji
 • Obywatelstwo Unii
 • Due dilingence

Whapp Viber Skype

+48 22 211-86-66

Prawo jazdy kategorii ??? do motocykla w Ukrainie

zamwienia zadzwoni
Kady Polak, co przyjeda na terytorium Ukrainy, powinien dotrzymywa si waciwoci ustawodawstwa tego kraju. To dotyczy regu zaatwienia zatrudnienia, zawiadczenia na pobyt, a take prawa jazdy kategorii ??? na motor. Ona cieszy si szczegln popularnoci, poniewa typ transportu kat A jest najbardziej rozpowszechniony i maksymalnie komfortowy dla staego ruchu w duych miastach w Ukrainie i zagranicy.

Waciwoci prawa jazdy kategorii ???

Dzisiaj mona mwi o tym, e kategoria ?A? jest tej, na ktry zdaj najczciej w Ukrainie. Co ona z siebie udaje? To prawko legitymuje moliwo zarzdza dwukoowym pojazdem, silnik ktrego posiada objtoci powyej za pidziesit (50<) kubicznych centymetrw. Jeli transport jest urzdzony elektrycznym silnikiem, to dla tej kategorii jest potrzebna potga powyej cztery (4<) kW. Moliwo reszty odkrywa si tylko, kiedy czowiekowi ju wypenio si szesnastu (16<) lat. Dla tego trzeba przej kursy w specjalnej auto szkole i zda potrzebne egzaminy. Po tym mona otrzyma moliwo dla zaatwienia owiadczenia.

Jak zrobi prawo jazdy na motor na Ukrainie?

Uzyska prawo moe Polacy w przypadku, jeli maj moliwo obecnoci prawnej w kraju. Najpierw trzeba zebra dokumenty niezbdne do przyjcia do szkoy jazdy:
 • medyczne zawiadczenie;
 • legitymacja (karta pobytu + miejsce zamieszkania);
 • fotografia rozmiarem 3,5 na 4,5 (4szt);
 • dokument za opat nauczania (trzeba mie kod identyfikacyjny podatnika).
W automobilowej szkole kierowca przechodz teoretyczny kurs, gdzie ich uczc reguom podrnego ruchu, budow ich pojazdu, a take takiej potrzebnej informacji, jak pierwszej pomocy leczniczej. Dodatkowo jest nauczanie samemu prowadzeniu na motocykli auto szkoy. Po zakoczeniu nauki w auto szkole dla otrzymania prawa jazdy na motocyklu, zostanie tylko zda egzaminy w oddziale centrum wiadczenie usug MSWiA. Polacy, jak i obywatele Ukrainy, musz przej przez dwa egzaminy. Pierwszy na teoretyczn cz w wygldzie dwudziestu testw w jednym bilecie (na komputerze). Drugi egzamin zawiera u siebie praktyk, przy ktrej trzeba razem z instruktorem przej pasmo przeszkd na motocykli i zademonstrowa swoje umiejtnoci. W tym wypadku, jeeli powstan kwestia stosunkowo otrzymania prawa jazdy kategorii ?A?, to wwczas warto zwrci si do badawczych prawnikw w Lwowie. Oni pomog w konsultacje ta pomocy dla Polaka (jest gwarancje). Mona uzyska najnowsze informacje ile kosztuje prawo jazdy kat a na Ukrainie w naszej firmie (link).
ślub na ukrainie