Legal group consult

Prawo jazdy
na Ukrainie

 • ua
 • pl
 • en

Nasze Zalety

Prawa oficjalne Ukraina

Prbka Europejskiej

Obowizuje we wszystkich krajach

Prawo jazdy

dla Polakw na Ukrainie

Pytania i odpowiedzi

Na co naley zwrci uwag?

Uwierzytelnienie dotyczce miejsca zamieszkania

Bez uwierzytelnienia dotyczcego miejsca zamieszkania nie mona dosta si na nauczanie do szkoy samochodowej i zda egzamin prowadzenia samochodu.

Nauczanie w szkole samochodowej

eby mie moliwo zdawa egzamin na otrzymanie legitymacji prawa jazdy naley skoczy nauczanie w szkole samochodowej.

Zdawanie egzaminu w centrum Ministerstwa Spraw Wewntrznych

Po otrzymaniu caego zestawu dokumentw dla pomylnego nauczania w szkole samochodowej naley zda egzamin.

Obecnoci osobista

Wszystkie zaznaczone etapy cudzoziemiec powinien odby osobicie.

Etapy otrzymania prawa jazdy kat C na Ukrainie dla cudzoziemcw

 • 1 Wypeni podanie dotyczce konsultowania
 • 2 W cigu jednej godziny udzielimy Pastwu szczegow informacj
 • 3 Otrzymanie uwierzytelnienia dotyczcego miejsca zamieszkania na Ukrainie
 • 4 Zapis na kurs nauczania w szkole samochodowej
 • 5 Zdawania egzaminu w centrum Ministerstwa Spraw Wewntrznych
 • 6 W tej sytuacji wi Pastwo s wspaniaym wacicielim legitymacji prawa jazdy!

O nas

Legal group consult ? zesp profesjonalistw specjalizujcych si w rnych dziedzinach prawa, w tym pomocy prawnej dla cudzoziemcw na Ukrainie oraz ochrony ich praw. Nasz zesp posiada bogate dowiadczenie w zakresie prawa migracyjnej na Ukrainie, ale moemy profesjonalnie i skutecznie pomc w dokumentacji na Ukrainie, w tym prawo jazdy. Obiektywnie oceniajc wszystkie zagroenia, ktre istniej dla Ciebie - zalecane do naszego zespou.

Nasze pozostae usugi

 • Porady prawne
 • Reprezentacja w sdzie
 • Prawo UE
 • Inwestycje zagraniczne
 • Obrona w sprawach karnych
 • IT - prawo
 • Mediacja
 • Prawo migracji
 • Obywatelstwo Unii
 • Due dilingence

Kontakt

+48 22 211-86-66

Prawo jazdy kat ?C? na Ukrainie

zamwienia zadzwoni
Dzisiejsi kierowcy przy przygotowaniu w autoszkole najczciej oddaj przewag takim popularnym kategoriom, jak "?" czy "B". Lecz, jeli czowiek planuje z czasem zarabia umiejtnoci zarzdza pojazdem, to najlepiej dla tego uczy si na kategori "?". To samochody ciarowe ponad 3,5 tony. Kierowcw tej kategorii zawsze trzeba pracodawcom. Absolutnie oczywicie, e zwaszcza dla Polakw, ktre przyjedaj do Ukrainy na zarobki, otrzymania takiego dowodu skrajnie koniecznie.

Ktre dokumenty s potrzebne dla otrzymania prawa jazdy?

Po to, eby mie moliwo zda egzaminy na kategori pojazdy, naley pierwej wykona pewne warunki. W pierwszej kolejnoci wymaga si zebra konkretne dokumenty:
 • zawiadczenie o stanie zdrowia;
 • legitymacja;
 • wiadectwo o zakoczeniu kursw prowadzenia.
Wanie pierwej oduczy si w samochodowej szkole. Tam bdzie otrzymany cay konieczny baga wiedz po to, eby pomylnie zda egzaminy w Wydziale kontroli ruchu drogowy. Nauczanie egzaminy jest do dwch etapw: teoretyczne i praktyczne. Pierwsze pozwala przestudiowa prawa drogowe, a take podstawy budowy pojazdu. Kiedy sprawa dochodzi do praktyki, to zajmowanie bdzie wczao prawidowy start i zatrzymanie si ruchu, obchd przeszkd, a take jazd w miejskiej miejscowoci. Potem, jak wszystkie wyprbowania byy przejedzone, Polak otrzymuje wiadectwo o tym, e on przeszed nauczanie kursy. Bardzo wanie dla wsppracownikw podrnej inspekcji, eby czowiek mia konieczny poziom zdrowia. eby otrzyma zawiadczenie rzetelnie sprawdz yciowe wskaniki, a take na postrzeganie barw, przecie kierowca musi obowizkowo umie rozrnia czerwienny i zielony kolory.

Waciwoci otrzymania prawa jazdy kat C

Kiedy wszystkie dokumenty byy zebrane i Polak nauczy si koniecznym przyzwyczajeniom prowadzenia, mona zapisywa si na przechodzenie egzaminu. Kady wyprbowywany zobowizany przej dwa egzaminy. Pierwszy zdaje si na pimie pod postaci testw, a drugi praktyczny, bez ktrego niemoliwie otrzyma prawo jazdy w Ukrainie kategorii C. Potem, jak oba egzaminy byy zoone na "doskonale", kierowcy wydaj jego dowd. Teraz on moe zarzdza pojazdem kategorii "C". Smreki u czowieka powstan pewne problemy odnonie zbioru koniecznych dokumentw i przechodzenia egzaminw, to zawsze mona odwoa si do prawnikw w Lwowie.
ślub na ukrainie