Legal group consult

Prawo jazdy
na Ukrainie

 • ua
 • pl
 • en

Nasze Zalety

Prawa oficjalne Ukraina

Prbka Europejskiej

Obowizuje we wszystkich krajach

Prawo jazdy

dla Polakw na Ukrainie

Pytania i odpowiedzi

Na co naley zwrci uwag?

Uwierzytelnienie dotyczce miejsca zamieszkania

Bez uwierzytelnienia dotyczcego miejsca zamieszkania nie mona dosta si na nauczanie do szkoy samochodowej i zda egzamin prowadzenia samochodu.

Nauczanie w szkole samochodowej

eby mie moliwo zdawa egzamin na otrzymanie legitymacji prawa jazdy naley skoczy nauczanie w szkole samochodowej.

Zdawanie egzaminu w centrum Ministerstwa Spraw Wewntrznych

Po otrzymaniu caego zestawu dokumentw dla pomylnego nauczania w szkole samochodowej naley zda egzamin.

Obecnoci osobista

Wszystkie zaznaczone etapy cudzoziemiec powinien odby osobicie.

Etapy otrzymania prawa jazdy na Ukrainie dla cudzoziemcw

 • 1 Wypeni podanie dotyczce konsultowania
 • 2 W cigu jednej godziny udzielimy Pastwu szczegow informacj
 • 3 Otrzymanie uwierzytelnienia dotyczcego miejsca zamieszkania na Ukrainie
 • 4 Zapis na kurs nauczania w szkole samochodowej
 • 5 Zdawania egzaminu w centrum Ministerstwa Spraw Wewntrznych
 • 6 W tej sytuacji wi Pastwo s wspaniaym wacicielim legitymacji prawa jazdy!

O nas

Legal group consult ? zesp profesjonalistw specjalizujcych si w rnych dziedzinach prawa, w tym pomocy prawnej dla cudzoziemcw na Ukrainie oraz ochrony ich praw. Nasz zesp posiada bogate dowiadczenie w zakresie prawa migracyjnej na Ukrainie, ale moemy profesjonalnie i skutecznie pomc w dokumentacji na Ukrainie, w tym prawo jazdy. Obiektywnie oceniajc wszystkie zagroenia, ktre istniej dla Ciebie - zalecane do naszego zespou.

Nasze pozostae usugi

 • Porady prawne
 • Reprezentacja w sdzie
 • Prawo UE
 • Inwestycje zagraniczne
 • Obrona w sprawach karnych
 • IT - prawo
 • Mediacja
 • Prawo migracji
 • Obywatelstwo Unii
 • Due dilingence

Whapp Viber Skype

+38(066)830 55 40

Jak kupi prawo jazdy na Ukrainie cena

zamwienia zadzwoni
Z kadym rokiem coraz wicej cudzoziemcw przyjedaj do Ukrainy po to, eby zacz swoje nowe ycie, otrzyma doskona pac zarobkow czy edukacj. Szczegln popularnoci nasz kraj cieszy si u Polakw, poniewa jest wygodne transportowe czenie i z pensjami w Polsce y w Ukrainie skrajnie korzystnie. Szczeglna uwaga uycza si zaatwieniu prawa jazdy. Ile kosztuje prawo jazdy kategorii ?B? w Ukrainie?

Jak otrzyma prawo jazdy w Ukrainie?

Na dzi dowolna osoba fizyczna, ktra znajduje si w Ukrainie na prawnych podstawach, ma prawo do zaatwienia prawa jazdy. Dla tego wystarczy postpi na kursy po prowadzeniu, zebra konieczne dokumenty, a take zda egzaminy w Wydziale kontroli ruchu drogowy. Po czowiekowi bd wydane prawa do pewnej kategorii, eby mie moliwo korzysta pojazdem na terytorium Ukrainy. Dodatkowo taki dokument pozwala:
 • dzierawi samochd;
 • wykorzysta w administracyjnych instytucjach, jak legitymacja;
 • korzysta bankowymi usugami.
Po to, eby kupi prawo jazdy w Ukrainie, naley pierwej uda na pobyt w Ukrainie, dalej spaci kursy prowadzenia, zapaci za zaatwienie medycznego zawiadczenia, a take pastwow rat dla prawa jazdy i przechodzenia egzaminw. W wyniku, jak czsto potwierdzaj wiele byych uczni, wychodzi przyzwoity koszt.

Ceny na prawo jazdy w Ukrainie

Zwyczajnie, kady Polak moe korzysta gwnymi pastwowymi sposobami po to, eby otrzyma dowd kierowcy czy stosowa przypieszone procedury. W drugim wypadku mona absolutnie nie niepokoi si odnonie dowolnych prawnych procedur, przecie wszyscy zrobi dowiadczeni prawnicy. W koszt usug wchodz nastpne:
 • zawiadczenie na pobyt w Ukrainie;
 • identyfikacyjny kod;
 • badanie lekarskie;
 • prawne towarzyszenie;
 • kursy Szkoy nauki jazdy;
Na prawo jazdy w Ukrainie cena moe by rna. Ona bdzie zaleaa od konkretnej sytuacji u cudzoziemca i jakoci jego dokumentw. Gwnie, e naley zna Polakowi, e po to, eby absolutnie nie niepokoi si odnonie otrzymania prawa jazdy (kupi prawo jazdy na ukrainie), naley zapaci od 9000 zotych. Jeeli u czowieka powstan kwestia pewne odnonie zaatwienia konkretnych dokumentw czy przechodzenia prawnych procedur, to zawsze mona otrzyma kompleksow konsultacj od fachowcw. Prawnicy w Lwowie obowizkowo pomog zorientowa si z dowolnym pytaniem.
ślub na ukrainie