Legal group consult

Prawo jazdy
na Ukrainie

 • ua
 • pl
 • en

Nasze Zalety

Prawa oficjalne Ukraina

Prbka Europejskiej

Obowizuje we wszystkich krajach

Prawo jazdy

dla Polakw na Ukrainie

Pytania i odpowiedzi

Na co naley zwrci uwag?

Uwierzytelnienie dotyczce miejsca zamieszkania

Bez uwierzytelnienia dotyczcego miejsca zamieszkania nie mona dosta si na nauczanie do szkoy samochodowej i zda egzamin prowadzenia samochodu.

Nauczanie w szkole samochodowej

eby mie moliwo zdawa egzamin na otrzymanie legitymacji prawa jazdy naley skoczy nauczanie w szkole samochodowej.

Zdawanie egzaminu w centrum Ministerstwa Spraw Wewntrznych

Po otrzymaniu caego zestawu dokumentw dla pomylnego nauczania w szkole samochodowej naley zda egzamin.

Obecnoci osobista

Wszystkie zaznaczone etapy cudzoziemiec powinien odby osobicie.

Etapy otrzymania prawa jazdy we Lwowie dla cudzoziemcw

 • 1 Wypeni podanie dotyczce konsultowania
 • 2 W cigu jednej godziny udzielimy Pastwu szczegow informacj
 • 3 Otrzymanie uwierzytelnienia dotyczcego miejsca zamieszkania na Ukrainie
 • 4 Zapis na kurs nauczania w szkole samochodowej
 • 5 Zdawania egzaminu w centrum Ministerstwa Spraw Wewntrznych
 • 6 W tej sytuacji wi Pastwo s wspaniaym wacicielim legitymacji prawa jazdy!

O nas

Legal group consult ? zesp profesjonalistw specjalizujcych si w rnych dziedzinach prawa, w tym pomocy prawnej dla cudzoziemcw na Ukrainie oraz ochrony ich praw. Nasz zesp posiada bogate dowiadczenie w zakresie prawa migracyjnej na Ukrainie, ale moemy profesjonalnie i skutecznie pomc w dokumentacji na Ukrainie, w tym prawo jazdy. Obiektywnie oceniajc wszystkie zagroenia, ktre istniej dla Ciebie - zalecane do naszego zespou.

Nasze pozostae usugi

 • Porady prawne
 • Reprezentacja w sdzie
 • Prawo UE
 • Inwestycje zagraniczne
 • Obrona w sprawach karnych
 • IT - prawo
 • Mediacja
 • Prawo migracji
 • Obywatelstwo Unii
 • Due dilingence

Whapp Viber Skype

+48 22 211-86-66

Otrzymania prawa jazdy we Lwowie dla cudzoziemcw

zamwienia zadzwoni
We wspczesnym wiecie jest uwaana za symbol prestiu i dostatku obecno osobistego samochodu. To pozwala istotnie uly ycie, jedzi do koniecznych miejsc tylko wtedy, kiedy to bdzie rzeczywicie naley i nie orientowa si na komunikacj publiczn. Lecz po to, eby mie prawo prowadzenia, czowiekowi naley zaatwi formalnie prawo jazdy. Jak zaatwi formalnie prawo jazdy w Lwowie?

Dla czego tak wanie zaatwia formalnie prawo jazdy w Ukrainie?

Na dzi mona mwi o tym, e bardzo skomplikowano wspczesnemu czowiekowi bez wasnego pojazdu. To nic dziwnego, poniewa naley stale dokd podrowa, jedzi w sprawach i na prac. Jeli wykorzysta dla tego swoj maszyn, to bdzie o wiele prostszy. Zwaszcza Polakom, ktre przejechay y do Ukrainy, bdzie skrajnie trudno nawykn do tego, eby traci mas czasu na komunikacj publiczn. W wyniku, prawo jazdy w Ukrainie w Lwowie odkrywa nastpne moliwoci:
 • kierowanie pojazdem;
 • dzierawa samochodu;
 • uycie, jak legitymacja;
 • stosowanie w banku.
Dosy czsto cudzoziemcy zaatwiaj formalnie dowd kierowcy w Ukrainie bez obecnoci pojazdu. Jego przy koniecznoci mona dzierawi, a tak samo, jak tylko transport pojawi si, to nie trzeba bdzie potrzebne kursy prowadzenia w pilnym trybie. Nie warto zapomina o tym, e taki dokument wydaje si na duo lat.

Co naley dla otrzymania praw w Lwowie?

Kady Polak, ktry planuje zaatwi formalnie prawa "?", obowizkowo musi wzorowa si srog procedur. eby otrzyma prawo jazdy w Ukrainie we Lwowie, naley zapisa si na kursy po prowadzeniu. Po zakoczeniu ich, wydaje si specjalny certyfikat, ktry potwierdza poziom wiedz ucznia. Dalej wymaga si zebra pewne dokumenty po to, eby otrzyma prawo do montau egzaminw. Wanie zrobi medyczne zawiadczenie, ktre pozwala czowiekowi zarzdza pojazdem i jego suchowe i wzrokowe uczucia w normie. Po to, eby otrzyma prawo jazdy kategorii "B" w Lwowie, obowizkowo wymaga si zda 2 egzaminy w centrum usug Policji. Pierwszy zdaje si na wiedz teorii, czyli praw drogowych. Drugi na praktyk, czyli naley zademonstrowa instruktorowi umiejtnoci przezwycia przeszkody. Jeli powstan kwestia odnonie otrzymania prawa jazdy, wymaga si odwoa si do prawnikw w Lwowie.
ślub na ukrainie