Legal group consult

Prawo jazdy
na Ukrainie

 • ua
 • pl
 • en

Nasze Zalety

Prawa oficjalne Ukraina

Prbka Europejskiej

Obowizuje we wszystkich krajach

Prawo jazdy

dla Polakw na Ukrainie

Pytania i odpowiedzi

Na co naley zwrci uwag?

Uwierzytelnienie dotyczce miejsca zamieszkania

Bez uwierzytelnienia dotyczcego miejsca zamieszkania nie mona dosta si na nauczanie do szkoy samochodowej i zda egzamin prowadzenia samochodu.

Nauczanie w szkole samochodowej

eby mie moliwo zdawa egzamin na otrzymanie legitymacji prawa jazdy naley skoczy nauczanie w szkole samochodowej.

Zdawanie egzaminu w centrum Ministerstwa Spraw Wewntrznych

Po otrzymaniu caego zestawu dokumentw dla pomylnego nauczania w szkole samochodowej naley zda egzamin.

Obecnoci osobista

Wszystkie zaznaczone etapy cudzoziemiec powinien odby osobicie.

Etapy otrzymania midzynarodowe prawa jazdy na Ukrainie dla cudzoziemcw

 • 1 Wypeni podanie dotyczce konsultowania
 • 2 W cigu jednej godziny udzielimy Pastwu szczegow informacj
 • 3 Otrzymanie uwierzytelnienia dotyczcego miejsca zamieszkania na Ukrainie
 • 4 Zapis na kurs nauczania w szkole samochodowej
 • 5 Zdawania egzaminu w centrum Ministerstwa Spraw Wewntrznych
 • 6 W tej sytuacji wi Pastwo s wspaniaym wacicielim legitymacji prawa jazdy!

O nas

Legal group consult – zesp profesjonalistw specjalizujcych si w rnych dziedzinach prawa, w tym pomocy prawnej dla cudzoziemcw na Ukrainie oraz ochrony ich praw. Nasz zesp posiada bogate dowiadczenie w zakresie prawa migracyjnej na Ukrainie, ale moemy profesjonalnie i skutecznie pomc w dokumentacji na Ukrainie, w tym prawo jazdy. Obiektywnie oceniajc wszystkie zagroenia, ktre istniej dla Ciebie - zalecane do naszego zespou.

Nasze pozostae usugi

 • Porady prawne
 • Reprezentacja w sdzie
 • Prawo UE
 • Inwestycje zagraniczne
 • Obrona w sprawach karnych
 • IT - prawo
 • Mediacja
 • Prawo migracji
 • Obywatelstwo Unii
 • Due dilingence

Whapp Viber Skype

+38(066)830 55 40 +38(050)107 84 85

Midzynarodowe prawo jazdy na Ukrainie

zamwienia zadzwoni
We wspczesnym wiecie wszystko czciej obserwuje si sytuacja, kiedy obywatele jednego kraju przyjedaj do innej po to, eby zacz pobyt czy w innych sprawach. Dosy czsto Polacy zaczynaj ycie w Ukrainie. Skrajnie ostrym staje si pytanie odnonie otrzymania koniecznych dokumentw dla pobytu, w szczeglnoci, praw do kierowania pojazdem. Po to, eby nie powstawao kwestia zbdnych podczas kierowania samochodu, warto zaatwi formalnie midzynarodowe prawo jazdy w Ukrainie.

Waciwoci midzynarodowe prawo jazdy

Podobny dokument jest ksieczk szarego koloru, ktra ma format A6. Przy czym, wewntrz tego dokumentu rozmieszczaj si biae strony z tamt informacj, ktra przedtem bya rozmieszczona w narodowym prawie jazdy. Dane o kierowcy s przedstawione na szeciu mowach:
 • ukraiski;
 • rosyjski;
 • francuski;
 • niemiecki;
 • angielski;
 • hiszpaski.
Po fakcie, to jest oficjalnym tumaczeniem tej informacji, ktra ju jest w prawach kierowcy. Wanie pamita, e dla tego, e kiedy Polak nadaje midzynarodowe prawa w Ukrainie, to jemu dodatkowo naley demonstrowa swoje prawo jazdy, co dziaa na terytorium Polski. Wanie pamita o tym detalu, e midzynarodowe prawo jazdy wydaje si w pewnym terminie. Po roku kadych piciu czasw trzeba bdzie ponawia dowd, i przedua jego dziaanie. 5 lat - to maksymalny termin uycia dokumentw, lecz pod warunkiem pewnych on zaatwia si formalnie na okres 3 lata.

Dla czego s potrzebne midzynarodowe prawo jazdy?

Gwna przyczyna uycia midzynarodowe prawo jazdy polega na tym, e oni nadaj prawo zarzdza motoryzacjami na terytorium wszystkich krajw, e podpisay Wiedesk konwencj. Ich ilo przekracza dwie setki pastw. Przy czym midzynarodowe prawo jazdy mog wykorzystywa si w innych krajach, jak legitymacja. To oznacza, ich mona demonstrowa wsppracownikom organw cigania i potwierdzi swoj ja w ten sposb. Czasami takie dokumenty stosuj w finansowych organizacjach, a mianowicie bakach. Czyli, nawet jeli u Polaka na terytorium Ukrainy nie ma wasnego pojazdu, prawo jazdy midzynarodowego wzorca obowizkowo jemu przyda si. Jeli powstan kwestia odnonie zaatwienia prawa jazdy w Ukrainie, to obowizkowo warto odwoa si za konsultacj do prawnikw w Lwowie.