Legal group consult

Prawo jazdy
na Ukrainie

 • ua
 • pl
 • en

Nasze Zalety

Prawa oficjalne Ukraina

Prbka Europejskiej

Obowizuje we wszystkich krajach

Prawo jazdy

dla Polakw na Ukrainie

Pytania i odpowiedzi

Na co naley zwrci uwag?

Uwierzytelnienie dotyczce miejsca zamieszkania

Bez uwierzytelnienia dotyczcego miejsca zamieszkania nie mona dosta si na nauczanie do szkoy samochodowej i zda egzamin prowadzenia samochodu.

Nauczanie w szkole samochodowej

eby mie moliwo zdawa egzamin na otrzymanie legitymacji prawa jazdy naley skoczy nauczanie w szkole samochodowej.

Zdawanie egzaminu w centrum Ministerstwa Spraw Wewntrznych

Po otrzymaniu caego zestawu dokumentw dla pomylnego nauczania w szkole samochodowej naley zda egzamin.

Obecnoci osobista

Wszystkie zaznaczone etapy cudzoziemiec powinien odby osobicie.

Etapy otrzymania prawa jazdy na Ukrainie dla cudzoziemcw

 • 1 Wypeni podanie dotyczce konsultowania
 • 2 W cigu jednej godziny udzielimy Pastwu szczegow informacj
 • 3 Otrzymanie uwierzytelnienia dotyczcego miejsca zamieszkania na Ukrainie
 • 4 Zapis na kurs nauczania w szkole samochodowej
 • 5 Zdawania egzaminu w centrum Ministerstwa Spraw Wewntrznych
 • 6 W tej sytuacji wi Pastwo s wspaniaym wacicielim legitymacji prawa jazdy!

O nas

Legal group consult ? zesp profesjonalistw specjalizujcych si w rnych dziedzinach prawa, w tym pomocy prawnej dla cudzoziemcw na Ukrainie oraz ochrony ich praw. Nasz zesp posiada bogate dowiadczenie w zakresie prawa migracyjnej na Ukrainie, ale moemy profesjonalnie i skutecznie pomc w dokumentacji na Ukrainie, w tym prawo jazdy. Obiektywnie oceniajc wszystkie zagroenia, ktre istniej dla Ciebie - zalecane do naszego zespou.

Nasze pozostae usugi

 • Porady prawne
 • Reprezentacja w sdzie
 • Prawo UE
 • Inwestycje zagraniczne
 • Obrona w sprawach karnych
 • IT - prawo
 • Mediacja
 • Prawo migracji
 • Obywatelstwo Unii
 • Due dilingence

Whapp Viber Skype

+48 22 211-86-66

Jak zrobić prawo jazdy na ukrainie

zamwienia zadzwoni
Jeśli Ty zastanawiasz się jak zrobić prawo jazdy na Ukrainie, to w danym artykuły znajdziesz wyczerpujące informacje tego tematu.  Prawo jazdy na prowadzenie pojazdu jednej z kategorii wydaje sie osobie, która zdała badanie lekarskie w sposób określony przez Ministerstwo Zdrowia, a także szkolenie alboz przekwalifikowanie zgodnie z ustalonymi planami i programami oraz zdała egzaminy teoretyczne i praktyczne w ośrodku służby Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (MWS). Dokumentem poświadczającym zaliczenie szkolenia i przekwalifikowania kierowców pojazdów jest certyfikat (wzór zatwierdzony uchwałą Gabinetu Ministrów nr 340). Jesli dana osoba, z jakiegokolwiek powodu, nie zdała wypróbowania w centrum obsługi, świadectwo wydane po ukończeniu szkolenia dla kierowców ważne przez 10 lat od daty ukończenia instytucji. Osoby pragnące uzyskać prawo jazdy z Ukrainy przystępują do testów, wymaganych w celu uzyskania prawa jazdy w centrach obsługi MWS niezależnie od miejsca zamieszkania albo zameldowania. Egzamin teoretyczny sprawdza znajomość przepisów ruchu drogowego i innych przedmiotów określonych w programie studiów. Wyniki testy uznaje za ważne przez trzy miesiące. Podczas egzaminów praktycznych sprawdzane są umiejętności niezbędne do prowadzenia pojazdów odpowiednich kategorii. Jeżeli podczas testu teoretycznego dana osoba nie udowodni znajomości przepisów ruchu drogowego, prawo jazdy zwraca sie po pomyślnym zdaniu powtórnego, zaplanowanego nie wcześniej niż w ciągu pięciu dni.   Jesli panstwa interesuje, jak zrobić legalnie prawo jazdy na Ukrainie, to trzeba pamiętać wymagane czasowe oraz stałe pozwolenia na pobyt od Służby Migracji Ukraińskiej. Zezwolenie na pobyt papier, który potwierdza tożsamość cudzoziemca lub bezpaństwowca i potwierdza prawne podstawy do czasowego pobytu na Ukrainie. Od 01.06.2018 r. produkowany w formie karty z bezdotykowym nośnikiem elektronicznym. Także potrzebno uważać oferty różnych oszustów, które piszą że Prawo jazdy z Ukrainy można uzyskać bez wyjazdy, albo tylko przekroczyć granice, zeby byla pieczątka - ale nie, stamp w paszporcie nie jest dokument jakie potwierdza pobyt, a czasowe pozwolenia musisz robić osobisto, podobno jak paszport.  Zezwolenie wydawane cudzoziemcom, bezpaństwowcom, przebywają czasowo na terytorium Ukrainy z przyczyn prawnych i którzy: 1) osiągnęły wiek 16 lat, nie osiągnęły wieku 16 lat, ale samodzielnie przyjechały na Ukrainę w celu podjęcia studiów - na podstawie złożonych przez nie osobiście formularzy zgłoszeniowych; 2) poniżej 16 roku życia, uznane za ograniczone czyli ubezwłasnowolnione - na podstawie wniosków osób wymienionych w części drugiej trzynastej art. 4 ustawy Ukrainy o statusie prawnym cudzoziemców i bezpaństwowców, do których przybyli w umowie połączenia z rodziną. Przed zapisem na kurs auto szkoły, by wyrobić Ukraińskie prawo jazdy, wymagane osobisto złożyć wniosek do służby Migracje Ukrainy do zrobienia kartę czasowego pobytu. 
 • Paszport cudzoziemca alboz zaświadczenia tożsamości bezpaństwowca z wizą typu D, o ile przepisy i traktaty międzynarodowe Ukrainy (po powrocie) nie stanowią inaczej, oraz jego kopia;
 • Zaświadczenia tożsamości przedstawiciela prawnego oraz papier potwierdzający uprawnienia osoby jako przedstawiciela prawnego (w przypadku złożenia przez przedstawiciela prawnego zwracane są oryginały, kopie);
 • Tłumaczenie na język ukraiński stron paszportu cudzoziemca alboz bezpaństwowego zaswiadczenia tożsamości z danymi osobowymi, poświadczonymi w sposób określony w przepisach;
 • Ważną polisę ubezpieczenia zdrowotnego;
 • Potwierdzenia opłaty administracyjnej czyli papier o zwolnieniu z jej uiszczenia (zwracany oryginał, składana kopia);
Сudzoziemcy i bezpaństwowcy są uprawnieni do uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy, kto mają jedno z 12 różnych celów pobytu. Na przykład, zatrudnienie, szkolenie, głoszenie doktryny religijnej, w umowach udziału w działalności oddziałów, departamentów, przedstawicielstw i innych komórek strukturalnych organizacji publicznych (pozarządowych) obcych państw itp. image Dalej, po zameldowaniu bede możliwość zapisania kurs auto szkoły odpowiedniej kategorie i po okonczaniu zdawać egzaminu w urzędzie policje. Ukraińskie prawo jazdy nowego typu, które wydawane na Ukrainie od 2011 roku, w pełni odpowiada wymogom stawianym przez ustawodawstwo krajów Unii Europejskiej. Dlatego nie wierzcie "ekspertom", którzy twierdzą, że konieczna stanie zmiana krajowego prawa jazdy na jeszcze "nowsze" na podróżowanie do Europy.  Tak więc, zgodno z Konwencją Wiedeńską o Ruchu Drogowym z 1968 r., kraje uczestniczące uznają wzajemnie swoje krajowe prawa jazdy. W uzupełnieniu do konwencji z dnia 29.03.2011 r. (załącznik 6) przewidziano jednak, że krajowe prawa jazdy muszą zawierać pewne informacje, w tym datę jego wygaśnięcia. Ta kolumna 4b została wypełniona w ukraińskim krajowym prawie jazdy w 2011 r., odpowiednio prawa jazdy wydane po tym roku są ważne w państwach-stronach Konwencji wiedeńskiej.   Do pytania jak zrobić prawo jazdy na ukrainie 2021, to od 7 lipca 2020 roku wchodzi w życie rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nr 408 z dnia 22 maja 2020 r., które precyzuje procedurę wydawania prawa jazdy, a także szczegółowo reguluje egzaminy na prawo jazdy. Zatem teraz, w przypadku otwarcia dwóch albo więcej kategorii jednocześnie, do testu teoretycznego można przystąpić tylko raz, odnosnie z biletami egzaminacyjnymi najwyższej kategorii. Czas trwania każdego etapu wyprobowania praktycznego regulowany: na miejscu - nie mniej niż 10 minut, na drodze - nie mniej niż 20 minut, a łącznie nie więcej niż jedną godzinę. Badanie kończy się niezwłocznie, kiedy dana osoba używa dodatkowych urządzeń, materiałów elektronicznych, wskazówek itp. Zboczenie z trasy praktycznego możliwe, jeśli dalszy ruch jest niemożliwy z powodu zatorów komunikacyjnych, prac drogowych, wypadków drogowych itp. Fotografowanie i utrwalanie wideo odbywa od początku każdego egzaminu i ciągłe do jego zakończenia, a od wyników można odwołać w ciągu dziesięciu dni roboczych. Przypomnijmy, że wideo utrwalenie praktycznego wypróbowania na prawo do prowadzenia samochodu zostało uruchomione pod koniec 2019 roku. image 
Niemało zainteresowanych osób, które szukają jak sprawdzić ukraińskie prawo jazdy. Do niedawna takom procedure mozna bylo zrobic tylko w urzędzie policje Ukrainy albo pisać zapytania do ambasady Polskiej, która pere naprawie jego do urzędu jakiej wydawał prawo jazdy. Centrum Usług Głównych MWS opracowało i uruchomiło nową usługę elektroniczną "Sprawdzenia prawa jazdy", która pozwala zainteresowanym instytucjom i obywatelom sprawdzić, czy dokument został wydany i zobaczyć wszystkie otwarte kategorie według jego serii i numeru. Usługa ta będzie przydatna dla przedstawicieli innych państw, jakie muszą sprawdzić dane prawa jazdy wydanego na Ukrainie, w szczególności dla przedstawicieli Rumunii, Polski, Węgier, Niemiec, Włoch - przy wymianie ukraińskiego prawa jazdy na krajowe.  Dla wygody korzystania z serwisu poza granicami kraju stworzono również wersję anglojęzyczną. Aby sprawdzić, wystarczy wpisać serię (trzy litery) i sześciocyfrowy numer prawa jazdy w odpowiednie pola. Jeżeli takie dane są dostępne w Jednolitym Rejestrze Państwowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, na ekranie zostaną wyświetlone wszystkie informacje wskazane w formularzu licencyjnym, z wyjątkiem danych osobowych. Usługa daje możliwość sprawdzenia prawa jazdy wydanego po 2013 roku. Jesteś zainteresowanej zrobić prawo jazdy na Ukrainie, czyli masz już takie i potrzebujesz jego sprawdzić? Firma prawnicza nadaje profesjonalną pomoc dla obywatelow z Polski. Prosze dzwonic pod numer +48222118666 także mamy whatsapp +380668305540 lub napisz e-mail: info@uaprawko.com 
ślub na ukrainie