Legal group consult

Prawo jazdy
na Ukrainie

 • ua
 • pl
 • en

Nasze Zalety

Prawa oficjalne Ukraina

Prbka Europejskiej

Obowizuje we wszystkich krajach

Prawo jazdy

dla Polakw na Ukrainie

Pytania i odpowiedzi

Na co trzeba zwrci uwag

Uwierzytelnienie dotyczce miejsca zamieszkania

Bez uwierzytelnienia dotyczcego miejsca zamieszkania nie mona dosta si na nauczanie do szkoy samochodowej i zda egzamin prowadzenia samochodu.

Nauczanie w szkole samochodowej

eby mie moliwo zdawa egzamin na otrzymanie legitymacji prawa jazdy naley skoczy nauczanie w szkole samochodowej.

Zdawanie egzaminu w centrum Ministerstwa Spraw Wewntrznych

Po otrzymaniu caego zestawu dokumentw dla pomylnego nauczania w szkole samochodowej naley zda egzamin.

Obecnoci osobista

Wszystkie zaznaczone etapy cudzoziemiec powinien odby osobicie.

Etapy otrzymania prawa jazdy na Ukrainie dla cudzoziemcw

 • 1 Wypeni podanie dotyczce konsultowania
 • 2 W cigu jednej godziny udzielimy Pastwu szczegow informacj
 • 3 Otrzymanie uwierzytelnienia dotyczcego miejsca zamieszkania na Ukrainie
 • 4 Zapis na kurs nauczania w szkole samochodowej
 • 5 Zdawania egzaminu w centrum Ministerstwa Spraw Wewntrznych
 • 6 W tej sytuacji wi Pastwo s wspaniaym wacicielim legitymacji prawa jazdy!

O nas

Legal group consult ? zesp profesjonalistw specjalizujcych si w rnych dziedzinach prawa, w tym pomocy prawnej dla cudzoziemcw na Ukrainie oraz ochrony ich praw. Nasz zesp posiada bogate dowiadczenie w zakresie prawa migracyjnej na Ukrainie, ale moemy profesjonalnie i skutecznie pomc w dokumentacji na Ukrainie, w tym prawo jazdy. Obiektywnie oceniajc wszystkie zagroenia, ktre istniej dla Ciebie - zalecane do naszego zespou.

Nasze pozostae usugi

 • Porady prawne
 • Reprezentacja w sdzie
 • Prawo UE
 • Inwestycje zagraniczne
 • Obrona w sprawach karnych
 • IT - prawo
 • Mediacja
 • Prawo migracji
 • Obywatelstwo Unii
 • Due dilingence

Whapp Viber Skype

+38(066)830 55 40

Egzamin na prawo jazdy na Ukrainie

zamwienia zadzwoni
Kady Polak, ktry planuje otrzyma pozwolenie na kierowanie pojazdem w Ukrainie, musi przej przez pewne prawne procedury, ustalone przez prawo. Jeden z najwaniejszych zada, ktry wymaga si podoa na drodze do otrzymania testamentowych praw, jest egzamin na prawo jazdy w Ukrainie.

Co naley zrobi oprcz montau egzaminu dla otrzymania dowodu?

Kady przyszy kierowca, ktry planuje otrzyma prawa do kierowania samochody, zobowizany zebra wszystkie konieczne dla tego dokumenty. W pierwszej kolejnoci to dotyczy zawiadczenia z zakadu medycznego o tym, e ten czowiek za stanem swojego zdrowia ma prawo do kierowania transportem. Jedna z najwaniejszych detali jest obecno certyfikaty o przechodzeniu kursw w szkole prowadzenia, gdzie nauczaj:
 • prawom drogowym;
 • oglnej budowie samochodu;
 • pierwszej pomocy leczniczej;
 • kierowaniu samochodem.
Kursy w auto-szkole jest przestrzeni od 1,5 do 3,5 miesice. Za ten okres ucze dowiaduje si ca konieczn informacj po to, eby z rezonem korzysta samochodem w miejskiej miejscowoci. Po zakoczeniu kursw wydaje si certyfikat z otrzyman ocen. Na jego podstawie czowiek moe odwoa si do centrum usug Policji po to, eby zda egzaminy.

Waciwoci egzaminu na prawo jazdy

Kada osoba fizyczna, ktra znajduje si na terytorium Ukrainy na prawnych podstawach, ma moliwo poda owiadczenie na monta egzaminu z instruktorem od Wydziau kontroli ruchu drogowy. Wanie uwzgldnia, e dla otrzymania prawa jazdy naley zda 2 egzaminy. Pierwszy z ich teoretyczny. On jest w testowym reimie i wcza dwadziecia pyta. Czowiekowi, co egzaminuje si, naley dawa prawidowe odpowiedzi za prawami drogowymi. Jest rwnie jedno pytanie po pierwszej pomocy, to z tym tematem naley by dobrze zaznajomione. Nie dopuszczaj si wicej dwch bdw w odpowiedziach, eby egzamin by zaliczony. Drugi egzamin na praktyk. Do dopuszczaj po udanej reszcie teorii. On wcza 2 proste wiczenie, ktre wymaga si wykona z instruktorem. Po tym czowiekowi bdzie wydano prawo jazdy. W tym dokumencie wskazuje si, ktre wanie kategorie s otwarte kierowcom, i ktrym pojazdem on moe korzysta. Jeli powstan kwestia po otrzymania prawa jazdy dla Polakw, to lepiej bdzie odwoa si do prawnikw w Lwowie.
ślub na ukrainie